Cenník školení


Druh školenia
Dĺžka kurzu
(dní)
Orientačná cena
Poznámka
Základné školenia
vodiči motorových vozíkov

3 - 5

100

podľa druhu vozíkov
rozšírenie preukazu vodiča motorových vozíkov

3 - 5

40 - 83 €

podľa druhu vozíkov
technické prehliadky motorových vozíkov

 

23 €

 
lešenári

3

60 €

 
Vstupné a opakované školenia
vodiči motorových vozíkov

1

15 €

1x ročne podľa normy
stavebné stroje

1

20 €

1x za 2roky
vodiči firemných vozidiel

vodiči z povolania

1

10 €
20 €

1x za 2roky

1x za 2roky**

BOZP a OPP vedúci zamestnanci

2

20 €

1x za 2roky**
BOZP a OPP zástupcov zamestnancov

1

20 €

1x za 2roky**
BOZP a OPP ostatní zamestnanci

1

15

1x za 2roky**
pracovníci riadiaci stavebné práce v zmysle vyhl. č. 147/2013 Z.z.

1

20 €

1x za ročne**
práce vo výškach
(nad 10 zamestnancov)

1
1

15 €
10 €

1x za ročne**
lešenári

1

20 €

1x za ročne**
Poznámka

** - V profesii, kde nie je právnym predpisom určený termín - periodicita opakovacích školení ( vodiči, BOZP, zástupcovia zamestnancov, zdravotná služba a pod.), musí zamestnávateľ v zmysle Zákona o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci č. 124/2006 Z.z. § 6 odst. 1 spracovať pravidlá a pokyny, v ktorých budú určené tieto termíny. Naše termíny sú návrhom na základe doporučenia NIP SR.


BTS - činnosť technika BOZP

Rozdelenie organizáciíSK/mesiac
Fyzická osoba do 20 zamestnancov 20 €
Právnická osoba do 20 zamestnancov 25 €
Fyzická osoba nad 2033
Právnická osoba nad 2040 €

Činnosť technika PO

Rozdelenie organizáciíSK/mesiac
Fyzická osoba do 20 zamestnancov 20 €
Právnická osoba do 20 zamestnancov 25 €
Fyzická osoba nad 2033
Právnická osoba nad 2040 €

Ceny za činnosť technika PO sú orientačné a upravujú sa podľa miestnych podmienok (presný počet zamestnancov) a rizikovosti prevádzky.
Ak si objednáte súčastne činnosť BTS (technika BOZP) a technika PO, tak sa cena znižuje o 20%.