Firma POLEŠKO - Jozef Vítek, Dolná Breznica vznikla v roku 2002 ako vzdelávacia a poradenská firma v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a v oblasti ochrany pred požiarmi (OPP).

Profilácia firmy sa začala od roku 2003 keď postupne získala takmer všetky akreditácie - oprávnenia potrebné na výkon vzdelávania v oblasti BOZP

Oprávnenie č. (2512/2003/V-01) Na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce.V rozsahu: bezpečnosť práce a ustanovené pracovné podmienky.

 

Oprávnenie č. (2513/2003/V-03) Na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce.V rozsahu: vedúci pracovníci.

Oprávnenie č. (3027/2005/V-08) Na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce. V rozsahu: pracovníci pre prevádzku, údržbu a opravy vozidiel.

Oprávnenie č. (2754/2004/V-13) Na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce. V rozsahu: pracovníci pre prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkov.