A. Podnikateľský subjekt.

Obchodné meno: Jozef Vítek - POLEŠKO
IČO: 37485521
Miesto podnikania: Dolná Breznica 26
Podnikateľa v registri vedie: ObÚ v Považskej Bystrici, pracovisko Púchov
Číslo živnostenského registra: 308- 4950B. Predmety podnikania.

1.
VYKONÁVANIE ČINNOSTI INŠTRUKTORA LEŠENÁRSKEJ TECHNIKY
Deň vzniku oprávnenia: 05.06.2002

2.
TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
Deň vzniku oprávnenia: 05.06.2002

3.
MALOOBCHOD V ROZSAHU VOĽNÝCH ŽIVNOSTÍ
Deň vzniku oprávnenia: 05.06.2002

4.
VEĽKOOBCHOD V ROZSAHU VOĽNÝCH ŽIVNOSTÍ
Deň vzniku oprávnenia: 05.06.2002

5.
SPROSTREDKOVATEĽSKÁ ČINNOSŤ V ROZSAHU VOĽNÝCH ŽIVNOSTÍ
Deň vzniku oprávnenia: 05.06.2002

6.
PORIADANIE KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ
Deň vzniku oprávnenia: 05.06.2002

7.
VÝKON ČINNOSTI DISKOTEKÁRA
Deň vzniku oprávnenia: 05.06.2002

8.
POSKYTOVANIE OBČERSTVENIA V ROZSAHU VOĽNÝCH ŽIVNOSTÍ
Deň vzniku oprávnenia: 05.06.2002

9.
VÝCHOVA A VZDELÁVANIE V OBLASTI VŠEOBECNEJ OCHRANY PRÁCE
Deň vzniku oprávnenia: 28.02.2003